| |
ANASTASSIA KOSTYCH From UKRAINE
Hello Globe, Hello Azerbaijan, Hello Fans.... 

I’m - Anastasia Kostich from Ukraine. Born December 12, 1993 in a small town . My childhood was spent with my grandmother due to the fact that the parents had to go abroad to look for work The most pleasant memories of my childhood are connected with her. I went to school early, at 5 years. Education has always been for me in the first place, during the school years I wanted to show my best side, so I participant in competitions at school and regional levels almost From all school subjects.
 
I graduated from high school in 2010 with honors. After high school I went to two universities: Uzhgorod National University in Ukraine and the Central European University in Slovakia. In both I study International Relations because after graduation I plan to engage in international politics . Parallel I am study as translator from French.
 
My family is very important and integral part of my life. This is people who I owe all. They care about me and make me happy every day . My family is small : Mom , Dad , Grandma and me. This is our little world full of happiness.
 
I have a lot of interests, but the main ones are the following: poetry, books, dance, gymnastics , fashion and travel . Each of them developed me as a person.
 
In my life I have achieved some success, particularly this year I received a bachelor’s degree in one of the university where I study.
I write poems , many of which occupy places of honor in national competitions.
 
Also in 2013 I won the contest "Miss Uzhgorod" and began to engage social life of the city.
 
But this is not a complete list of my goals I want to achieve.
 
I want to success in many areas of my life that will give me the opportunity of development and self-realization.
 

 
 BIOGRAPHY / UKRANIAN LANGUAGE

Привіт, я - Анастасія Костич з України. Народилася 
12 грудня 1993 року в невеличкому містечку. Моє дитинство пройшло з бабусею в зв’язку з тим, що батьки повинні були поїхати  за кордон в пошуках роботи, тому найприємніші спогади мого дитинства пов’язані саме з нею. Я пішла до школи рано, в 5 років. Освіта була завжди для мене на першому місці, тому протягом навчальних років я прагнула проявити себе з найкращого боку, брала участь в змаганнях на шкільному та регіональному рівнях майже зі всіх шкільних предметів.
 
Закінчила школу в 2010 році на відмінно. Після закінчення школи я вступила до двох університетів: Ужгородського Національного Університету в Україні та Центральноєвропейського Університету в Словаччині. В обох я вивчаю спеціальність міжнародних відносин, адже після закінчення планую займатись міжнародною політичною діяльністю.
 
Паралельно отримую освіту перекладача з французької мови.
 
Моя родина є дуже важливою і невід’ємною частиною мого життя. Це – люди, яким я завдячую всім, вони піклуються про мене і щодня роблять мене щасливою. Моя сім’я є невеликою: мама, тато, бабуся і я. Це - наш маленький світ, повний щастя.
 
Мої захоплення різняться, але основними є такі: поезія, книги, танці, гімнастика, мода та подорожі.
 
Кожне з них розвиває мене як особистість.
У своєму житті я вже досягла деяких успіхів, зокрема в цьому році я отримала ступінь бакалавра в одному з університетів, де навчаюсь. Пишу вірші, багато з яких займали почесні місця на національних конкурсах.
Також у 2013 я перемогла в конкурсі «Міс Ужгород» і почала займатись соціальним життям свого міста.
 
Але це далеко не повний перелік моїх цілей, я прагну досягти успіхів у багатьох сферах мого життя, які нададуть мені можливості розвитку та самореалізації.

 
ABOUT US NATIONAL FRANCHISEE APPLICATION DOWNLOAD OFFICIAL LOGOS SITE MAP TERMS OF SERVICE & COPYRIGHT PRIVACY STATEMENT
 
 
© Miss Globe International | 2017 All rights reserved to Rasim Aydın doing business under RCA Global Entertainment Co.